fbpx

Ayşe Kısmet ile

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE – ERGENLER İÇİN FELSEFE – YETİŞKİNLER İÇİN FELSEFE

P4C’de, felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde bir hikaye ortaya atılır ve eğitmenin bunun üzerinden çocuklara/ergenlere/yetişkinlere  sorduğu sorular yoluyla tartışma derinleştirilir. Çocukların bu sayede, felsefeyi birbirlerinden öğrenmesi sağlanır. Sınav ve ödev yoktur.

 

P4Collaborative; Kollektif
P4Caring; Özenli
P4Creative; Yaratıcı
P4Critical; Eleştirel Düşünmeyi ifade etmektedir.

 

21.yy. becerileri olarak anılan; problem çözme, duygusal esneklik, iletişim, yaratıcı-kavramsal-eleştirel ve bir arada düşünme becerileri, P4C’nin temel kazanımlarıdır.

 

Philosophy for Children , Çocuklar İçin Felsefe yöntemi, anasınıfları da dahil, tüm yaş gruplarına uygulanabilir. Yaratıcı, özenli, kollektif, eleştirel düşünce konusunda arayışları olan tüm sektörlerinde, uygulanabilir.

 

Yasemin Conker Aile Danışmanlığı Merkezi’nde;

 • Çocuklar İçin Felsefe ( 9 – 12 Yaş )
 • Ergenler İçin Felsefe ( 12 – 16 Yaş )
 • Yetişkinler İçin Felsefe ( 18+ Yaş ) olarak 3 grupta felsefe atölyeleri yapılmaktadır.

Program Tarihleri

28 Ocak 2020 - Salı
13:00 - 14:30
Çocuklar İçin Felsefe ( 9 – 12 Yaş )
29 Ocak 2020 - Çarşamba
13:00 - 14:30
Ergenler İçin Felsefe ( 12 – 16 Yaş )
31 Ocak 2020 - Cuma
13:00 - 14:30
Yetişkinler İçin Felsefe ( 18+ Yaş )

Program Detayları:

 • Program 90 dk. sürmektedir
 • Katılım ücreti 220 TL’dir.
 • Yer: Kadıköy / İstanbul
  (YC Aile Danışmanlığı Merkezi)
 • Kontenjan dolmadan mutlaka kaydınızı yaptırın.

Kayıt Formu

P4C – Çocuklar İçin Felsefe – Ergenler İçin Felsefe – Yetişkinler İçin Felsefe

Ayşe Kısmet bu programda, Matthew Lipman, Anna Sharp, Marshall Rosenberg ve Alfred Adler’in geliştirdiği sistemlerden paylaşımlar yapar.

 

Bu hocalar ve sistemleri;

 • Matthew Lipman – P4C – Çocuklar için Felsefe ( Soruşturan Topluluk Modeli )
 • Anna Sharp  – P4C – Soruşturan Topluluk Modeli’nde Sokratik yöntem.
 • Marshall Rosenberg – Şiddetsiz İletişim
 • Alfred Adler – Profesyonel Koçluk

P4C – Çocuklar için Felsefe ( Soruşturan Topluluk Modeli )

 

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Lipman’ın Soruşturma Topluluğu Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Soruşturma Topluluğu Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar İçin Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişidir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

 

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

 

Çocuklar İçin Felsefe’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır. Öncelikle, çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. İkinci olarak, çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların psikososyal gelişimlerine etki eder. Çocuklar fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven ve öz saygılarının geliştiği gözlemlenmiştir.

Program Kayıt Formu

Yasemin Conker Aile Danışmanlığı Merkezi

Adres: Eğitim mahallesi, Adım Sokak, Royal Center, 17/8 Kadıköy / İSTANBUL
Email: info@yaseminconker.com
Tel & Whatsapp: 0 535 661 44 80